Thứ sáu,  27/11/2020

Ấn tượng 3 đột phá chiến lược thay đổi diện mạo Cao Bằng

Cao Bằng đang có những bước chuyển mình tích cực, song hành nhiệm vụ phát triển kinh tế với việc nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia.
Theo VOV