Thứ tư,  20/01/2021

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 giảm 78,7%

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Ngày 27-2, Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12 ước tính đạt 16,3 nghìn lượt người, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.837,3 nghìn lượt người, giảm 78,7% so với năm trước.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý IV và năm 2020 vừa được công bố, trong năm 2020, khách quốc tế đến bằng đường hàng không đạt 3.083,2 nghìn lượt người, chiếm 80,3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 78,6%; bằng đường bộ đạt 609,4 nghìn lượt người, chiếm 15,9% và giảm 81,9%; bằng đường biển đạt 144,7 nghìn lượt người, chiếm 3,8% và giảm 45,2%.

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 giảm 78,7%  -0
(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 

Khách đến từ châu Á đạt 2.813,6 nghìn lượt người, chiếm 73,3% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 80,4% so với năm trước; khách đến từ châu Âu đạt 671,9 nghìn lượt người, giảm 69%; khách đến từ châu Mỹ đạt 236,5 nghìn lượt người, giảm 75,7%; khách đến từ châu Đại Dương đạt 102,8 nghìn lượt người, giảm 76,2%; khách đến từ châu Phi đạt 12,5 nghìn lượt người, giảm 73,9%.

Bản báo cáo cũng thông tin, doanh thu du lịch lữ hành đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,3% và giảm 59,5% so với năm ngoái.

Theo Nhandan