Thứ sáu,  26/02/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh dự họp thẩm định lập Quy hoạch khu di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng tại Hà Nội

LSO-Ngày 14/1/2021, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi khu di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn 2050.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Dự cuộc họp thẩm định có TS. KTS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ tịch Hội đồng); đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng thẩm định; UBND huyện Chi Lăng và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quy hoạch đô thị (đơn vị tư vấn lập quy hoạch).

Tại cuộc họp, các thành viện hội đồng và đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi, thảo luận, đánh giá thống nhất cần bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung, nhiệm vụ như: Đặc trưng, giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật quân sự… qua các thời kỳ lịch sử; về việc khai thác, tận dụng địa thế, không gian cảnh quan tự nhiên để hình thành các phương án tác chiến, chiến lược chiến tranh Nhân dân; sự phong phú, đa dạng của hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng dân tộc tại địa phương. Các phương hướng, giải pháp quy hoạch, sử dụng đất, không gian văn hóa gắn liền với khu di tích và các di tích liên quan ở địa phương khác trong khu vực; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế, xã hội; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương.

Đồng thời, các thành viên hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu, đánh giá, xem xét thông qua Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi khu di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Kết quả đã có 12/12 thành viên Hội đồng (có mặt) bỏ phiếu nhất trí thông qua.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh Lạng Sơn và đơn vị tư vấn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi khu di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Lạng Sơn, đơn vị tư vấn tổng hợp, tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa nhiệm vụ Quy hoạch theo các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng, đại biểu tham dự cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, văn bản liên quan trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo theo quy định.

ĐỖ TRÍ TÚ