Thứ tư,  11/12/2019

Công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Đại học Đà Nẵng

Ngày 4/6, Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi lễ công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Đại học Đà Nẵng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ tháng 1/2012 đến 11/2016. Từ tháng 12/2016 đến nay, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ công tác với vị trí Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng.Theo Quyết định số 1996/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng được giao phụ trách Đại học Đà Nẵng cho đến khi có quyết định mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay cho GS.TS Trần Văn Nam, nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã nghỉ công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.

Theo Chinhphu