Thứ sáu, 22/02/2019

Bảo mật đề thi THPT quốc gia được đặt lên hàng đầu

Sau sự cố để “lọt” đề thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội, công tác bảo mật đề thi Quốc gia trở thành vấn đề được đặt lên hàng đầu…

Theo VOV