Thứ hai, 25/03/2019

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 và tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

LSO-Hôm nay (14/8), Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải)
trao bằng khen cho các tập thể tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 29, ngành giáo dục tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó, công tác đổi mới quản lý giáo dục được thực hiện theo hướng tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công khai dân chủ; thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đến hết năm học 2017 – 2018, các chỉ số về giáo dục trung học cơ sở đã cơ bản đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu đề ra; huy động 99,97% số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,9%.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017 đạt được nhiều kết quả tích cực theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa giáo dục, từng bước đáp ứng nhu cầu đổi mới toàn diện giáo dục – đào tạo. Mạng lưới trường, lớp được duy trì phù hợp với quy hoạch đề ra; quy mô trường, lớp các cấp học cơ bản ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh qua các năm, năm 2005, toàn tỉnh có 28 trường đạt chuẩn, đến nay, số trường đạt chuẩn là 183 trường ở các cấp học.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục trong thực hiện Nghị quyết 29 và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết 29 và chủ trương, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh; tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục; tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác giáo dục. Cùng đó, các cấp, các ngành cần có các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp này, 14 tập thể và 23 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích trong xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017.

HOÀNG TÙNG