Thứ bảy, 20/07/2019

Nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học

LSO- Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, đặc biệt là cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, số lượng trường chuẩn liên tục tăng qua các năm.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo, góp phần chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thực hiện công tác đó, những năm qua công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được tỉnh Lạng Sơn quan tâm, trong đó tích cực thực hiện Đề án 511, ngày 8/8/2001 của UBND tỉnh về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 – 2005 và những năm tiếp theo.

Theo đó, từ năm 2003 đến nay, đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư gần 270 tỷ đồng kinh phí xây dựng trường chuẩn quốc gia. Qua đó, số lượng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia liên tục tăng qua các năm. Nếu như năm 2005 toàn tỉnh mới chỉ xây dựng được 22 trường tiểu học đạt chuẩn, thì đến đầu năm 2018, đã có 75 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó các huyện có tỉ lệ trường tiểu học đạt chuẩn cao như: thành phố Lạng Sơn đạt 90%; Văn Quan đạt 43,7%; Cao Lộc đạt 42,1%; Tràng Định 41,1%.

Học sinh được học trong lớp học kiên cố, khang trang của Trường Tiểu học xã Đề Thám, huyện Tràng Định

Để có kết quả đó ngành giáo dục tỉnh đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của từng trường; tích cực rà soát, đánh giá hiện trạng, kết quả đạt được theo từng tiêu chí, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh. Đồng thời bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để đầu tư mới và nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Cô Phan Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Nham, huyện Hữu Lũng chia sẻ: Cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện xã hội hóa giáo dục để nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường. Cùng đó, thường xuyên phát động các phong trào “dạy tốt – học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Nhờ đó, năm học vừa qua, nhà trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Cùng với tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục tỉnh cũng thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; chú trọng việc tự học, tự bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Đồng thời thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường sử dụng các thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Được biết, đối với cấp tiểu học, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt từ chuẩn trở lên (84,38% giáo viên trên chuẩn). Chất lượng các mặt giáo dục cũng ngày càng được nâng cao, nếu như tỉ lệ học sinh chuyển cấp năm học 2001 – 2002 là 95% thì đến năm học 2017 – 2018, số học sinh hoàn thành chương trình học đạt 99,3%.

Với những nỗ lực của các cấp, ngành, sau gần 20 năm xây dựng trường chuẩn quốc gia, cấp tiểu học đã đạt được kết quả khả quan. Toàn tỉnh nâng cấp được hơn 640 phòng phục vụ học tập và 182 phòng bộ môn; trang bị cho các trường trên 3.200 bộ thiết bị dạy học. Đến nay có 33,33% trường tiểu học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Đó là kết quả để ngành giáo dục tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học trong những năm tiếp theo.

HOÀNG TÙNG