Thứ ba, 21/05/2019

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

(LSO) – Hội Khuyến học tỉnh được thành lập từ năm 2001. Từ đó đến nay, việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của địa phương.

Bà Lê Kim Hòa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Thời gian qua, việc phát triển, củng cố tổ chức hội khuyến học được cấp ủy các cấp quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.900 chi hội, trong đó có trên 800 chi hội trường học, với tổng số trên 194 nghìn hội viên, chiếm 22,9% tổng số dân toàn tỉnh. Cùng với đó, nội dung, phương thức hoạt động khuyến học, khuyến tài cũng có những thay đổi tích cực như: hỗ trợ học sinh nghèo; khuyến khích học sinh giỏi văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia hoạt động xã hội; xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập… Các cấp hội khuyến học không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh triển khai các chương trình học bổng như: Bông mai vàng, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng, Phú Mỹ Hưng, Vì em hiếu học, mô hình nuôi lợn khuyến học… 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Quan tặng quà học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan

Từ các hoạt động đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học phát triển nhanh và trở thành phong trào rộng khắp. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có trên 130 nghìn gia đình học tập; 145 dòng họ học tập; có 805 đơn vị học tập cấp xã, huyện và trên 1.500 đơn vị học tập cộng đồng cấp thôn… Các cấp hội khuyến học đã khen thưởng cho trên 79.000 lượt học sinh giỏi, trao gần 6.000 suất học bổng và Tỉnh hội tặng giấy khen cho 89 học sinh THPT đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 – 2017. Tính riêng từ đầu năm 2018 cho đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng 86 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh…

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh, hiện nay có trên 250 dòng họ khuyến học. Tiêu biểu như: dòng họ Bùi, huyện Lộc Bình; dòng họ Dương, huyện Bắc Sơn; dòng họ Cáp, huyện Chi Lăng…

Bà Trần Thu Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bắc Sơn cho biết: Trong những năm qua, hội khuyến học luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm thúc đẩy phong trào mọi người tự giác học tập; kết hợp với phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, tuyên dương khen thưởng kịp thời những tấm gương tốt về công tác xây dựng xã hội học tập.

Để xây dựng xã hội học tập, ngoài việc làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài thì việc phát triển các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) còn là nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể  đã tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới TTHTCĐ ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đến nay, 100 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã có TTHTCĐ. Hệ thống TTHTCĐ đã tạo điều kiện cho người dân lao động được học tập, nâng cao dân trí, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

Bà Lê Kim Hòa cho biết thêm: Để tạo thuận lợi cho công tác khuyến học, khuyến tài, các cấp ủy, chính quyền cần có nhiều cơ chế, chính sách nhằm động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia học tập. Đồng thời, hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học để trao được nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh giỏi vượt khó. Cùng với đó, triển khai nhân rộng các mô hình học tập, tổ chức tuyên dương, khen thưởng các danh hiệu “gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập các thôn, xã”… để khuyến khích, động viên và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và và xây dựng xã hội học tập.

ĐĂNG THÙY