Chủ nhật, 21/07/2019

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, cùng với đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, ngành giáo dục tỉnh luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Với quan điểm đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo là đầu tư cho con người, nhằm tạo điều kiện cho giáo dục đi trước và phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã chú trọng tham mưu, xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tập trung rà soát, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đội ngũ cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý giáo dục

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên được quan tâm chuẩn hóa. Tỷ lệ CBQL, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn ở các cấp học và trình độ đào tạo ngày càng tăng, cụ thể qua đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2017 – 2018 có 100% cán bộ quản lý xếp loại khá trở lên (trong đó có 58,9% xếp loại xuất sắc); 60,19% giáo viên xếp loại khá và 39,03% giáo viên xếp loại xuất sắc.

Bên cạnh đó, nhằm tạo bước chuyển biến về giáo dục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, các trường chuyên biệt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; việc thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, biệt phái CBQL, giáo viên luôn được ngành quan tâm. Theo đó, từ năm 2014 đến năm 2018, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã điều động 594 giáo viên, biệt phái 85 giáo viên, tiếp nhận 36 giáo viên; chuyển đổi vị trí công tác 40 kế toán đảm bảo đúng vị trí việc làm, phát huy được năng lực, sở trường của đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành.

Cùng với đó, để phát triển đội ngũ CBQL, giáo viên có trình độ, năng lực, trong giai đoạn 2014 – 2018, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã cử 2 giáo viên học tiến sĩ ở nước ngoài, 4 giáo viên học tiến sĩ trong nước; cử 145 giáo viên học thạc sĩ ở trong nước và 13 giáo viên học thạc sĩ ở nước ngoài; cử 70 cán bộ quản lý, cán bộ nguồn học trung cấp lý luận chính trị, 21 cán bộ quản lý, cán bộ nguồn học cao cấp lý luận chính trị; 36 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục. Tạo điều kiện cho trên 1.800 giáo viên tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 910 giáo viên tiểu học và THCS được bồi dưỡng năng lực tiếng Anh, tin học; 438 cán bộ quản lý mầm non, 332 cán bộ quản lý tiểu học và 383 cán bộ quản lý cấp THCS tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục.

Việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục phát triển vững mạnh có vai trò rất quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục các cấp học. Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Qua đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2017 – 2018: 100% CBQL xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 54,7% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 26,25% giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 69,74% giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3,90% giáo viên hoàn thành nhiệm vụ; 24,25% nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 71,26% nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
HOÀNG TÙNG