Chủ nhật,  20/10/2019

Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 281

LSO-Ngày 21/12/2018 Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sau 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, năm 2018, toàn tỉnh có 140.100 hộ gia đình đạt gia đình học tập, đạt 74,2% (tăng 16,4% so với năm 2016); 176 dòng họ đạt dòng họ học tập, đạt 64,7% (tăng 15,2% so với năm 2016); 1.918 thôn đạt cộng đồng học tập, đạt 82,9% (tăng 3,5% so với năm 2016) và 892 đơn vị đạt đơn vị học tập, đạt 93,1% (tăng 13,7% so với năm 2016).

Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2019 – 2020, các cấp hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình cộng đồng học tập cấp xã; tích cực tuyên truyền mô hình xã hội học tập, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ; triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với các cơ quan, các Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập…


Các đơn vị được tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án
đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016 – 2018

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị đã đạt được trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Quyết định 281. Đồng chí đề nghị các cấp Hội Khuyến học, các tổ chức, đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình học tập, cộng đồng học tập, dòng học học tập; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng học, cộng đồng đến năm 2020”; quan tâm công tác kiểm tra giám sát để việc thực hiện Đề án đi vào thực chất; quan tâm tổ chức tuyên dương cá nhân, đơn vị điển hình, tiêu biểu trong thực hiện công tác học tập suốt đời; Hội Khuyến học các huyện, thành phố cần chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thành phố trong thực hiện triển khai đề án hiệu quả…

Nhân dịp này có 7 tập thể, 6 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen; 18 tập thể, 14 cá nhân được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen về thành tích trong thực hiện Quyết định 281 giai đoạn 2016 – 2018.

HOÀNG TÙNG