Chủ nhật,  09/08/2020

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Ngày 22/1/2019, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học.


Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã tích cực chỉ đạo các trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục, đổi mới đa dạng hóa phương pháp dạy học; thực hiện kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh; thường xuyên đổi mới hoạt động sinh hoạt chuyên môn. Đồng thời tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học; đổi mới cách thức tổ chức hoạt động dạy học và đổi mới quản lý… Kết quả 2 mặt giáo dục trung học ổn định. Trong học kỳ I, năm học 2018 – 2019 khối THPT, học sinh có học lực khá, giỏi đạt 50,4%; khối THCS có 62,6% số học sinh đạt học lực khá và giỏi.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã nêu lên những hạn chế của việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục trung học thời gian qua, như: cơ sở vật chất còn thiếu và chưa đồng bộ; công tác đổi mới hoạt động giáo dục ở một số trường còn rập khuôn, chưa có sự linh hoạt; chương trình học chuyên sâu và thi học sinh giỏi còn nặng đối với học sinh khu vực miền núi…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao công tác triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học của tỉnh Lạng Sơn thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới ngành giáo dục tỉnh cần tích cực xây dựng trường học kết nối; chủ động thực hiện dạy và học theo hướng tiếp cận năng lực ngay từ chương trình hiện hành; quan tâm tới chất lượng đội ngũ cán bộ nhà giáo; tích cực đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá…

HOÀNG TÙNG