Thứ ba,  17/09/2019

Hội nghị đánh giá công tác quản lý các trường THPT

LSO-Ngày 22/4/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị đánh giá công tác quản lý các trường THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm học 2018 – 2019 toàn tỉnh có 30 trường có cấp THPT với 648 lớp và hơn 22.700 học sinh. Trong đó có 13 trường đạt trường chuẩn quốc gia.

Từ đầu năm học đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục… Nhờ đó chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng thi học sinh giỏi các cấp được duy trì ổn định và tăng so với năm học trước.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục như: việc quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học ở một số trường hiệu quả còn thấp; một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế về năng lực; công tác khắc phục hạn chế sau thanh tra, kiểm tra ở một số nơi còn chậm…

Thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020.


Đại biểu trường THPT Tú Đoạn, huyện Lộc Bình tham gia phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý các trường THPT. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Trong thời gian tới ngành giáo dục và các trường THPT trên địa bàn cần quan tâm hơn nữa đến việc đổi mới công tác quản lý; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; có kế hoạch thu hút đội ngũ cán bộ có chất lượng làm việc tại các trường; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi; chú trọng hơn nữa đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và giáo viên và phòng chống bạo lực học đường; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong môi trường giáo dục; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Đặc biệt có các giải pháp hiệu quả trong tổ chức ôn thi, đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia 2019 và kỳ thi vào lớp 10 THPT diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

HOÀNG TÙNG