Thứ tư,  25/11/2020

Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn

LSO-Sáng 25/7/2019, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, công tác chuẩn bị năm học 2019 – 2020.


Đoàn công tác của UBND tỉnh tham quan khu bếp ăn của nhà trường

Được thành lập từ năm 2001, đến nay, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn có 4 phòng, 7 khoa và 1 trung tâm ứng dụng, chuyển giao công nghệ với 64 công chức, viên chức, người lao động.

Năm học 2018-2019, nhà trường có 33 lớp nghề với 824 học sinh, sinh viên (HSSV); tổ chức 9 lớp dạy văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT; 1.020 giờ cho 5 lớp dạy văn hóa bổ trợ. Kết quả xếp loại cuối năm, trường có 32 HS giỏi, 273 HS khá, 302 HS trung bình khá…; 390/413 HSSV đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 94,43%. Đối với công tác chuẩn bị năm học 2019-2020, hiện nay nhà trường có trên 600 hồ sơ đăng ký học tại trường, trong đó có 182 hồ sơ cao đẳng, trên 400 hồ sơ trung cấp.


Đoàn công tác của UBND tỉnh tham quan xưởng thực hành của nhà trường

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường đã nêu một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề như: đề nghị UBND tỉnh tăng định mức chi cho HS trung cấp nghề bằng HSSV đang học trình độ trung cấp tại các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn; quan tâm bổ sung kinh phí sửa chữa khu ký túc xá cho HSSV trong năm học 2019-2020; điều chỉnh số kinh phí tiết kiệm để cải cách tiền lương 40% nguồn thu và 10% ngân sách từ các năm trước chuyển sang năm 2019 để sử dụng mua thiết bị các nghề, nâng cấp cơ sở vật chất; chủ trương đầu tư xây thêm 1 khu ký túc xá khoảng 300 chỗ ở…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên ghi nhận những kết quả nhà trường đạt được trong những năm học qua và đề nghị: Lãnh đạo nhà trường tập trung xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó đặt mục tiêu cụ thể xây dựng trường đạt chuẩn theo các cấp độ ở khu vực và quốc gia; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương sắp xếp bộ máy; quan tâm công tác đào tạo, chuẩn hóa giáo viên; nâng cao hiệu suất sử dụng các thiết bị hiện có, phối hợp với các trung tâm chuyên về khoa học công nghệ và doanh nghiệp để đưa HSSV đến thực hành. Đồng thời giữ vững quy mô các lớp học, tăng cường thêm nhiều chuyên ngành mà doanh nghiệp và xã hội cần, phục vụ xuất khẩu lao động; quan tâm công tác quản lý HSSV, đảm bảo an ninh trật tự trường học và khu dân cư.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp xem xét, đề xuất phương án xử lý và trình UBND tỉnh trong thời gian tới.

THANH HUYỀN