Thứ bảy,  18/01/2020

Khai trương thư viện thân thiện Trường Tiểu học xã Long Đống

(LSO) – Ngày 28/8/2019, Phòng Giao dục và Đào tạo huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khai trương “Thư viện thân thiện trường tiểu học” tại trường Tiểu học xã Long Đống.

Các đại biểu cắt băng khai trương thư viện thân thiện Trường Tiểu học xã Long Đống.

Thư viện thân thiện trường tiểu học xã Long Đống là 1 trong 5 “Thư viện thân thiện trường tiểu học” được tổ chức Room to Read (tổ chức phi chính phủ của Mỹ) tài trợ thực hiện tại huyện Bắc Sơn. Theo đó, tổ chức Room to Read  hỗ trợ mỗi trường trong dự án 100 triệu đồng (hỗ trợ theo 3 giai đoạn) để tu sửa thư viện, mua sắm các trang thiết bị và bổ sung đầu sách phục vụ nhu cầu đọc, học tập của học sinh và giáo viên. Đồng thời, tổ chức tập huấn về thiết lập và quản lý thư viện thân thiện cho cán bộ phụ trách thư viện của các trường, từ đó tổ chức tiết học đọc sách cho học sinh trong tuần theo phương pháp khoa học.

Việc xây dựng hệ thống thư viện thân thiện nhằm giáo dục cho học sinh tiểu học thói quen và kỹ năng đọc sách, đồng thời nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của việc đọc sách.

HOÀNG TÙNG