Thứ tư,  29/01/2020

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học mới

(LSO) – Bước vào năm học 2019 – 2020, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Năm học này cũng là năm bản lề để ngành giáo dục và các trường chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Năm học 2019 – 2020, Lạng Sơn có 698 đơn vị trường học với gần 200.000 học sinh, sinh viên và hơn 20.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành. Đây là năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo và chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học sinh Truờng Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn trong lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020.  Ảnh:  LA MAI

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Năm học này, ngành GD&ĐT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm đó là: tăng cường rà soát, sắp xếp lại các trường, điểm trường; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức dạy học; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, ngay khi năm học mới 2019 – 2020 bắt đầu, các đơn vị, trường học trên địa bàn đã chủ động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của ngành thành các chương trình hành động của từng đơn vị và quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trên cơ sở đó mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trao đổi chuyên môn, nghiên cứu chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tự học, tự phát hiện vấn đề của học sinh. Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Học sinh Truờng Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn trong lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020.  Ảnh:  LA MAI

Đặc biệt, năm học 2019 – 2020 là năm bản lề chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện vào năm học 2020 – 2021. Để chuẩn bị cho việc thay đổi này, ngành GD&ĐT triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương như: quy hoạch, sắp xếp đội ngũ đảm bảo đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá; tăng cường định hướng, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh và giáo viên; xây dựng tiêu chí và tổ chức thực hiện đánh giá giờ dạy của giáo viên theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Bà Lành thị Huệ, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan cho biết: Năm học vừa qua, ngành GD&ĐT huyện đã phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học. Nhờ đó, chất lượng các mặt giáo dục đã chuyển biến tích cực. Trong năm học mới , ngành giáo dục huyện đặt ra chỉ tiêu phấn đấu, chỉ đạo các đơn vị, trường học nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu mà ngành GD&ĐT tỉnh đã đề ra.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về mọi mặt, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh quyết tâm hướng tới một năm học mới đạt nhiều thắng lợi mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông được triển khai thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh theo lộ trình quy định tại Thông tư 32 ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT. Lộ trình cụ thể như sau: từ năm học 2020 – 2021, thực hiện đối với lớp 1; từ năm học 2021 – 2022, thực hiện đối với lớp 2, lớp 6; từ năm học 2022 – 2023, thực hiện đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; từ năm 2023 – 2024, thực hiện đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11; từ năm học 2024 – 2025, thực hiện đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12.
HOÀNG TÙNG