Thứ hai,  08/03/2021

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị “chạy đua” thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn khẩn về việc yêu cầu thanh tra, kiểm tra đột xuất để phòng ngừa tình trạng chạy đua thời gian trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên trước khi Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có hiệu lực.

 

Từ ngày 15-1-2020, thực hiện theo Thông tư Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên, các đơn vị không tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Ngày 3-12, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn khẩn số 1146/TTr-NV2 gửi Chánh Thanh tra các sở GD-ĐT, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu nêu rõ: Để phòng ngừa tình trạng chạy đua về thời gian trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên, yêu cầu Chánh thanh tra các sở GD-ĐT tham mưu Giám đốc Sở GD-ĐT chỉ đạo, rà soát, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm sai phạm nếu có đối với các đơn vị thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên trước ngày 15-1-2020.

Các sai phạm khi phát hiện phải được báo cáo ngay tới Thanh tra Bộ GD-ĐT.

Theo Nhandan