Thứ bảy,  25/01/2020

Giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 mới

LSO-Sáng nay (6/1), Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1, Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cấp tiểu học.


Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu tổng quan
về sách các bộ sách giáo khoa mới lớp 1

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và gần 600 cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học trên toàn tỉnh.

Theo đó 4 bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu gồm: Bộ 1 “Kết nối tri thức với cuộc sống” có 11 cuốn sách dành cho học sinh, 10 cuốn sách dành cho giáo viên và 13 cuốn sách bổ trợ; Bộ 2 “Chân trời sáng tạo” có 10 cuốn sách dành cho học sinh, 10 cuốn sách dành cho giáo viên và 12 cuốn sách bổ trợ; Bộ 3 “Cùng học để phát triển năng lực” có 11 cuốn sách dành cho học sinh, 9 cuốn sách dành cho giáo viên và 13 cuốn sách bổ trợ; Bộ 4 “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” có 10 cuốn sách dành cho học sinh, 9 cuốn sách dành cho giáo viên và 10 cuốn sách bổ trợ.

Tại hội thảo, đại biểu nghe đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; các hoạt động tổ chức biên soạn sách giáo khoa; hoạt động tổ chức biên soạn, in và phát hành sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; nghe các chuyên gia là chủ biên, là tác giả sách giáo khoa hướng dẫn sử dụng tài nguyên điện tử trong dạy học theo sách giáo khoa lớp 1; trao đổi làm rõ những điểm mới, ưu điểm trong những bộ sách đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.


Các đại biểu tìm hiểu về sách giáo khoa mới lớp 1 tại hội thảo

Theo đánh giá của nhiều cán bộ, giáo viên tại hội thảo, các bộ sách đều có nhiều ưu việt, thiết kế khoa học, trình bày đẹp, phù hợp với lứa tuổi, có sự kết nối kiến thức giữa sách và cuộc sống; đồng thời kết nối giữa các môn học trong cùng một bộ sách.

Hội thảo nhằm giúp lãnh đạo ngành giáo dục của tỉnh, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường có dịp nghiên cứu, tìm hiểu và định hướng trong việc chọn bộ sách phù hợp với mục tiêu dạy học, giáo dục của nhà trường và yêu cầu thực tế của mỗi địa phương để triển khai thực hiện vào năm học 2020 – 2021.

HOÀNG TÙNG