Thứ tư,  25/11/2020

Các bộ sách giáo khoa tiếng Anh phải do người Việt biên soạn

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, Bộ đang chuẩn bị những bước cuối cùng để công bố những cuốn sách giáo khoa môn Tiếng Anh để thực hiện trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Những sách giáo khoa tiếng Anh được phê duyệt phải do tác giả người Việt biên soạn, không có tác giả là người nước ngoài.

Các bộ sách giáo khoa tiếng Anh phải do người Việt biên soạn

Học sinh tiểu học tại Hà Nội 

 

Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đang chuẩn bị những bước cuối cùng để công bố sách giáo khoa tiếng Anh do các tác giả người Việt biên soạn để sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Hiện tại, Bộ sẽ chỉ phê duyệt những cuốn sách giáo khoa tiếng Anh mà tác giả người Việt biên soạn và có thể tham khảo các nguồn tài liệu nước ngoài trong quá trình làm sách” – ông Thái Văn Tài khẳng định.

“Tâm lý của các nhà xuất bản là muốn có cái gì đó mang tính chất hội nhập nên đã đề nghị tác giả có thể là người nước ngoài. Bộ GD-ĐT rất chú ý đến tính pháp lý và bản quyền tác giả nên đã phải tham vấn rất nhiều đơn vị và đến hiện tại, Bộ cương quyết sẽ chỉ công bố phê duyệt những cuốn sách giáo khoa tiếng Anh mà tác giả người Việt” – ông Tài cho biết.

Các sách có thể tham khảo các nguồn tài liệu nước ngoài với điều kiện dẫn chiếu các nguồn đúng theo thông lệ quốc tế về trích dẫn nguồn, kiểm định.

“Ví dụ với một cuốn sách giáo khoa có tham khảo từ nguồn sách có bản quyền thuộc về Nhà xuất bản Oxford, theo đúng thông lệ quốc tế, tác giả sẽ trích dẫn cuốn này tham khảo ở đâu và được kiểm định quốc tế như thế nào. Còn tác giả nguyên bản, theo luật pháp Việt Nam không được quyền đứng tên”, ông Tài nói.

Theo Điều 11 Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, thì ngương biên soạn sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với sách giáo khoa đuộc biên soạn; Có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt; Người tham gia biên soạn sách giáo khoa không tham gia thẩm định sách giáo khoa.

Theo Nhandan