Thứ năm,  26/11/2020

Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

LSO-Ngày 11/2/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo, hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành việc rà soát đội ngũ, đánh giá trình độ năng lực, trong đó xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp có trên 93% giáo viên đạt từ khá trở lên; ngành đã tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Luật Giáo dục 2019; tích cực rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng kế hoạch bổ sung.

Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh vẫn gặp một số khó khăn như: đội ngũ giáo viên còn thiếu, cơ sở vật chất trường lớp chưa đảm bảo…

Qua nghe báo cáo, các thành viên ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo kế hoạch và các văn bản liên quan. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo cần tích cực phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên phụ trách theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn. Các thành viên ban chỉ đạo cần đề cao trách nhiệm trong hoạt động và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đối với ngành giáo dục và đào tạo cần nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; chuẩn bị tốt về đội ngũ, xây dựng phương án bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; tăng cường rà soát cơ sở vật chất để kịp thời bổ sung… Đồng thời có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, tích cực phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tổ chức tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa đến nhân dân.

HOÀNG TÙNG