Thứ ba,  14/07/2020

Văn Quan: Lan toả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

(LSO) – Những năm qua, các cuộc vận động và phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục luôn được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Văn Quan phát động và duy trì thường xuyên, điển hình là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, qua đó góp phần không nhỏ trong nâng cao chất lượng giáo dục.

Để phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, thu hút sự tham gia của các nhà trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, thời gian qua, Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan đã tích cực chỉ đạo các trường học phối hợp với công đoàn trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm học; chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và huyện Văn Quan chúc mừng các giáo viên tiêu biểu của ngành GD&ĐT huyện

Thông qua phong trào đã động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của ngành tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cô Lương Ngọc Yến, giáo viên dạy môn Hoá học, Trường Tiểu học – THCS xã Đại An (thuộc xã An Sơn, huyện Văn Quan) cho biết: Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn chủ động tìm tòi các tài liệu nâng cao, các phương pháp dạy học tích cực trên mạng. Các bài học, tôi đều cố gắng đưa ra các dẫn chứng, minh hoạ trực quan, từ đó định hướng, khích lệ, hỗ trợ học sinh khám phá, đặt học sinh vào những tình huống cụ thể để các em trực tiếp quan sát, thảo luận, phát hiện những điều mới mẻ rồi giải quyết vấn đề theo cách suy nghĩ riêng của mình. Nhờ đó, tạo hứng thú, tích cực trong học tập, các em biết tự khám phá thực tế và chiếm lĩnh kiến thức, được tiếp xúc, thực hành, qua đó nâng cao kỹ năng.

Thực tế, hưởng ứng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, các nhà trường đã chủ động đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên đề xuất sáng kiến, giải pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả công tác. Nhờ đó, hằng năm, 100% đơn vị có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ và giáo dục.

Trường THCS thị trấn Văn Quan là một đơn vị tiêu biểu của huyện trong thực hiện thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, thầy Hoàng Trường Thi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường luôn yêu cầu các giáo viên trong quá trình giảng dạy đối với từng bộ môn phải có hệ thống bài giảng phù hợp với mọi đối tượng; tạo môi trường để học sinh vận dụng kiến thức môn học vào thực tiễn cuộc sống;  khuyến khích học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng, thoát ly sách giáo khoa khi làm bài, trả lời câu hỏi. Với những cách làm sáng tạo, từ năm học 2016 – 2017 đến nay, tỉ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường luôn đạt từ 72% trở lên.

Thông qua phong trào đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo. Trong 5 năm qua (từ năm 2016), đã có 212 sáng kiến được hội đồng sáng kiến huyện công nhận. Đến nay, 100% giáo viên các cấp trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. Từ năm học 2016 – 2017 đến nay, huyện có 30 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 64 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá lớp 9.

Bà Lành Thị Huệ, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan cho biết: Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã có sức lan tỏa , khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, góp phần tích cực nâng cao chất lượng GD&ĐT của huyện. Để khuyến khích cán bộ, giáo viên thực hiện phong trào, hằng năm, Phòng GD&ĐT huyện đã kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay trong thực hiện phong trào, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phong trào. Từ đó, góp phần động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của ngành tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

HOÀNG TÙNG