Thứ sáu,  07/08/2020

Không được thu tiền của học sinh học online dưới mọi hình thức

Các nhà trường, giáo viên tại Hà Nội khi tổ chức dạy học online không được thu bất cứ khoản tiền nào của học sinh, phụ huynh học sinh, kể cả việc ban đại diện cha mẹ học sinh huy động đóng góp để hỗ trợ cho nhà trường, giáo viên cũng không được phép.

Không được thu tiền của học sinh học online dưới mọi hình thức

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các trường trung học phổ thông tăng cường chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường cần nghiêm túc duy trì liên lạc với gia đình học sinh, học sinh để hướng dẫn các em ôn tập, củng cố kiến thức, tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường. Cần hướng dẫn học sinh lớp 8, 9, 11, 12 tham gia học tập có hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study do Sở triển khai từ tháng 2.

Các đơn vị cần hướng dẫn học sinh lớp 9 và lớp 12 học tập trên truyền hình bảo đảm nền nếp, chất lượng. Các nhà trường xây dựng kế hoạch để 100% giáo viên các bộ môn nghiên cứu sách giáo khoa, cùng theo dõi bài dạy trên truyền hình, cùng trao đổi kinh nghiệm, gửi bài tập phù hợp và chữa bài cho học sinh…

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhà trường có thể tiến hành dạy học online cho học sinh. Tuy nhiên, nhà trường cần xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định.

Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh, quá trình tổ chức dạy học online phải bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm, có chất lượng và không được thu bất kỳ khoản tiền nào của học sinh, phụ huynh học sinh khi học online, kể cả dưới hình thức ban đại diện cha mẹ học sinh huy động đóng góp để hỗ trợ cho nhà trường, giáo viên. Nhà trường chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự học và tổ chức dạy học online.

Theo Nhandan