Thứ bảy,  05/12/2020

Thực hiện khai báo y tế tự nguyện đối với học sinh, sinh viên, giáo viên toàn quốc

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ triển khai thực hiện khai báo y tế tự nguyện đối với 2,4 triệu học sinh, sinh viên và 1,5 triệu giáo viên trên toàn quốc.

Thực hiện khai báo y tế tự nguyện đối với học sinh, sinh viên, giáo viên toàn quốc

Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 969/BGDDT-CNTT tới các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục và đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khoẻ tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19.

Việc triển khai trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, bệnh Covid-19 về việc cung cấp thông tin và tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan y tế phục vụ công tác theo dõi, cập nhật sức khoẻ người dân. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo và 63 sở GD-ĐT triển khai tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cán bộ, nhân viên, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và khuyến khích phụ huynh và người thân thực hiện khai báo sức khoẻ tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin – Truyền thông xây dựng.

Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc khai báo. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT Bùi Văn Linh cho biết: “Đề nghị phụ huynh hỗ trợ giúp các em học sinh nhỏ tuổi khai báo. Điều này giúp y tế địa phương nắm được hành trình dịch tễ, từ đó có việc thăm khám, tổ chức cách ly kịp thời để phòng chống dịch”.

Hiện cả nước có khoảng 2,4 triệu học sinh sinh viên và 1,5 triệu giáo viên.

Theo Nhandan