Thứ ba,  27/10/2020

Giám sát việc bảo đảm chế độ cho giáo viên trường ngoài công lập bị ngừng việc

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lưu ý công đoàn các đơn vị ngoài công lập giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường ngoài công lập bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tránh trường hợp đơn vị lợi dụng ảnh hưởng dịch bệnh để cắt giảm quyền lợi cho người lao động trái pháp luật.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã ra Hướng dẫn về việc trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong thời gian ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gửi tới các đơn vị ngoài công lập. Hiện nay, theo Công đoàn Giáo dục Hà Nội, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động dạy và học cũng như đời sống của hàng nghìn cán bộ, giáo , nhân viên.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học ngoài công lập, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu công đoàn cơ sở các trường ngoài công lập tham gia xây dựng phương án, giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngừng việc do đơn vị dừng hoạt động vì bị phong tỏa do dịch Covid-19 thì tiền lương được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài, đơn vị không còn khả năng chi trả thì chủ đơn vị và cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể thỏa thuận “Tạm hoãn hợp đồng lao động” không hưởng lương hoặc hưởng một phần lương (theo Điều 32, Bộ Luật Lao động). Tuy nhiên, trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong trường hợp trường phải sắp xếp thu hẹp hoạt động dạy và học, cắt giảm chỗ làm việc hoặc dừng hoạt động thì công đoàn cần tham gia xây dựng, thực hiện phương án sử dụng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên (theo Điều 38 và Điều 44, Bộ Luật Lao động). Trong trường hợp này, nhà trường phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên làm hủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Các cấp công đoàn trường ngoài công lập cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ngừng việc, tránh trường hợp đơn vị lợi dụng ảnh hưởng dịch bệnh để cắt giảm quyền lợi, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, trên địa bàn TP có hơn 3.200 cơ sở giáo dục ngoài công lập, với gần 46 nghìn giáo viên và nhân viên, do tác động của dịch Covid-19, hiện có gần 40 nghìn giáo viên, nhân viên trong số này đang bị cắt giảm hoặc không được nhận lương.

Theo Nhandan