Thứ bảy,  04/07/2020

Điều chỉnh nội dung học kỳ II của chương trình giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 1175/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên.

Điều chỉnh nội dung học kỳ II của chương trình giáo dục thường xuyên

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong thời gian qua, học viên các cơ sở giáo dục thường xuyên đã tạm thời nghỉ học tập trung. Để tổ chức cho các học viên học tập hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT năm học 2019-2020 theo đúng quy định, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT căn cứ Chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS và THPT hiện hành để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thường xuyên rà soát và thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học các môn học.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên căn cứ điều kiện thực tế tăng cường triển khai các hình thức học tập từ xa, học trên truyền hình, học qua internet cho học viên. Việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 và Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GD-ĐT đã ban hành.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ, các sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 phù hợp với khung thời gian năm học do Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh áp dụng cho năm học 2019 – 2020.

Theo Nhandan