Thứ bảy,  05/12/2020

Giữ nguyên các chế độ cho giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Chế độ làm việc của giáo viên cùng các chế độ chính sách khác liên quan như kiêm nhiệm, thừa giờ… trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 sẽ vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành, đồng thời, việc tham gia giảng dạy từ xa, trực tuyến của giáo viên sẽ được tính toán để quy đổi thành số tiết dạy phù hợp.

Giữ nguyên các chế độ cho giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thầy trò điểm trường Chè Lỳ A, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng trong ngày khai giảng năm học mới 2019-2020.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020.

Theo đó, chế độ làm việc cùng các chế độ chính sách liên quan khác như kiêm nhiệm, thừa giờ…vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Trong học kỳ II của năm học này, do dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT đã cho các học sinh học tại nhà, giáo viên thực hiện các công việc như dạy học, giáo dục trẻ em/học sinh, kiểm tra đánh giá…thông qua các công cụ trực tuyến.

Bộ GD-ĐT lưu ý các sở GD-ĐT khi xác định chế độ làm việc của giáo viên cần căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng trao đổi với tổ nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy. Tổng số tiết dạy của giáo viên được xác định được tính cả số tiết quy đổi.

Giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học trên internet, truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm lớp, cấp học hoặc địa phương thì hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết phù hợp cho giáo viên đó, tính toán quy đổi cho cả những người tham gia để bảo đảm đúng người, đúng việc.

Về thời gian nghỉ hè của giáo viên, do khung kế hoạch thời gian năm học đã được điều chỉnh nên thời gian nghỉ hè năm học 2019-2020 của giáo viên được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc năm học theo thời gian thực tế đến ngày tựu trường năm học 2020-2021. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý, đúng quy định.

Theo Nhandan