Thứ năm,  29/10/2020

Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học

LSO-Thực hiện văn bản số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 7/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, ngày 7/5/2020 Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (văn bản số: 1116/SGDĐT-VP)


Học sinh trường THCS thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc trong giờ học

Cụ thể, Sở DG&ĐT yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể như sau: Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà; cùng đó, không áp dụng giãn cách trong lớp học. Tuy nhiên cần hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người. Sở cũng lưu ý: với các đơn vị đã thực hiện tách lớp để giãn cách, khi tổ chức gộp lại lớp như cũ cần đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình các môn học đồng nhất đối với tất cả học sinh trong lớp.

Đối với các quy định khác về phòng dịch, tiếp tục thực hiện các nội dung đã được Sở GD&ĐT tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn.

HOÀNG TÙNG