Chủ nhật,  24/01/2021

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo

LSO-Ngày 12/6/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 đến năm 2020.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 692 đơn vị trường học, với tổng số 7.776 phòng học. Trong đó, cấp mầm non có 2.061 phòng học, tiểu học 3.393 phòng học, THCS 1.742 phòng học và cấp THPT có 580 phòng học. Hiện còn 149 phòng học nhờ, chủ yếu ở cấp mầm non và tiểu học. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư 19 dự án cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, với tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học trên 227 tỷ đồng, bao gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi cho cấp học mầm non; trang bị máy tính, máy chiếu, các phòng học bộ môn lý – công nghệ, hóa – sinh cho cấp học phổ thông và các đồ dùng khu nội trú, nhà ăn, nhà bếp cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường có học sinh bán trú tại khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở GD&ĐT làm rõ một số vấn đề như: quy trình mua sắm và việc lồng ghép các nguồn vốn mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học; công tác phối hợp giữa địa phương và Sở GD&ĐT trong việc thẩm định chất lượng các trang thiết bị, đồ dùng dạy học; đánh giá về vấn đề sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các tiết học; công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục…


Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Sở GD&ĐT trong việc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ học tập tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 đến năm 2020.

Đồng chí đề nghị: Sở GD&ĐT tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao việc xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho phù hợp với nhu cầu của các cơ sở giáo dục; lựa chọn nhà đầu tư cung ứng trang thiết bị phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố quan tâm hơn đến công tác quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị dạy học; tăng cường sử dụng các nguồn vốn lồng ghép cho việc mua sắm, cung ứng trang thiết bị. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể đối với cấp cơ sở về việc thanh lý các trang thiết bị, đồ dùng dạy học đã hết hạn hoặc không còn sử dụng được, đảm bảo việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong các cơ sở giáo dục đạt hiệu quả cao nhất.

HOÀNG TÙNG