Thứ ba,  22/09/2020

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Sở Giáo dục và Đào tạo

LSO-Ngày 4/8/2020, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Theo báo cáo, từ đầu năm 2020 đến nay, UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT triển khai thực hiện 86 nhiệm vụ. Trong đó, Sở GD&ĐT đã giải quyết được 76 nhiệm vụ, còn 10 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai.

Việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ. Sở GD&ĐT cũng đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19. Đối với nhiệm vụ về giáo dục, ngành đã chủ động chuẩn bị tốt các nhiệm vụ năm học và điều kiện tổ chức triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới…

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung còn hạn chế, vướng mắc như: việc triển khai nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong 6 tháng đầu năm (vẫn còn 8 nhiệm vụ quá hạn); công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, hiệu quả chưa cao; công tác cải cách thủ tục hành chính, chỉ số xếp hạng còn thấp… Từ đó đưa ra phương án tháo gỡ và triển khai thực hiện trong thời gian tới.


Đại diện Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi kiểm tra, đại diện Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Sở GD&ĐT trong thực hiện nhiệm vụ  của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao trong 6 tháng đầu năm 2020.

Cùng đó, đề nghị: Trong thời gian tới Sở GD&ĐT cần tăng cường nguồn lực, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ để triển khai hiệu quả; đẩy mạnh cải cách, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, quan tâm thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; chủ động hơn trong tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản liên quan đến ngành; có kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

HOÀNG TÙNG