Thứ năm,  24/09/2020

Quy định mới về thời gian học với bác sỹ, kỹ sư

Sinh viên học lên bác sĩ sẽ phải hoàn thành 180 tín chỉ, kỹ sư, kiến trúc sư, dược sĩ, bác sĩ thú y phải hoàn thành 150 tín chỉ khi học đại học.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo chuẩn chương trình đào tạo với trình độ đại học để lấy ý kiến đóng góp từ dư luận.

Theo đó, khối lượng học tập đối với từng trình độ giáo dục đại học như sau:

quy dinh moi ve thoi gian hoc voi bac sy, ky su hinh 1

Về cấu trúc chương trình đào tạo đại học, với cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học, chuyên sâu đặc thù gồm nội dung giáo dục đại cương và nội dung giáo dục chuyên nghiệp. Nội dung giáo dục chuyên nghiệp bao gồm: nội dung cơ sở ngành, nội dung ngành chính, nội dung ngành phụ (nếu có), nội dung nghiệp vụ sư  phạm (đối với chương trình đào tạo giáo viên), nội dung bổ trợ và khóa luận tốt nghiệp (nếu có). Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định tỷ lệ số tín chỉ tự chọn trong nội dung ngành chính, nội dung ngành phụ hoặc kiến thức bổ trợ của chương trình đào tạo.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 30 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có). Nếu chương trình đào tạo có cấu trúc kiểu song ngành thì nội dung học tập của ngành chính thứ hai phải bảo đảm tối thiểu 30 tín chỉ và khối lượng học tập của toàn bộ chương trình đào tạo tối thiểu 150 tín chỉ.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo cấp bằng chuyên sâu, đặc thù có tổng tối thiểu là 150 tín chỉ đối với toàn bộ chương trình thì phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 45 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo cấp bằng chuyên sâu, đặc thù có tổng tối thiểu là 180 tín chỉ đối với toàn bộ chương trình thì phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 60 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm nội dung học tập về chuyên ngành và hướng chuyên sâu để phát triển và áp dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nghề nghiệp của người học.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu phải bảo đảm tối thiểu nội dung học tập đối với chuyên ngành là 12 tín chỉ, nội dung học tập hướng chuyên sâu là 12 tín chỉ và luận văn là 24 tín chỉ.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng phải bảo đảm tối thiểu nội dung học tập đối với chuyên ngành là 8 tín chỉ, nội dung học tập theo hướng chuyên sâu là 28 tín chỉ và báo cáo dự án hoặc dự án nghiên cứu là 12 tín chỉ.

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Cấu trúc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm nội dung học tập về chuyên ngành và hướng chuyên sâu để phát triển khoa học, công nghệ thông qua suy luận khoa học và nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp của người học

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ có khối lượng tối thiểu toàn chương trình là 90 tín chỉ, phải bảo đảm nội dung học tập đối với chuyên ngành là 9 tín chỉ, nội dung học tập theo hướng chuyên sâu là 9 tín chỉ và luận án là 60 tín chỉ.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ với khối lượng tối thiểu toàn chương trình là 120 tín chỉ phải bảo đảm nội dung học tập đối với chuyên ngành là 21 tín chỉ, nội dung học tập theo hướng chuyên sâu là 21 tín chỉ và luận án là 60 tín chỉ.

Luận án thực hiện với đầu vào là người có bằng thạc sĩ hay cử nhân cần phải bảo đảm cùng một tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng./.

Theo VOV