Thứ bảy,  26/09/2020

Cần làm tốt công tác đánh giá chất lượng xây dựng trường học

Vẫn còn tồn tại những công trình xuống cấp được sử dụng làm nơi học tập 

Theo Bộ GD-ĐT, nguyên nhân của các sự cố như sập cổng trường, sập trần lớp học… chủ yếu là do các công trình trường học được xây dựng từ lâu nhưng không cải tạo, bảo trì theo quy định; các cơ quan quản lý chưa làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng trường học.

Ngày 8-9, Bộ GD-ĐT gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Công văn nêu rõ: Trong những năm qua, một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn ảnh hưởng đến môi trường an toàn cho học sinh tại các trường học như: sập cổng trường, sập tường rào, sập trần lớp học…

Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do các công trình trường học được xây dựng từ lâu nhưng không cải tạo, bảo trì theo quy định; các cơ quan quản lý chưa làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng trường học.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, bảo đảm môi trường dạy và học an toàn, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn số 64/BGDĐT-CSVC ngày 9-01-2018 về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung tại công văn về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh do Bộ GD-ĐT đã ban hành. Đồng thời, tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường, nhất là trong mùa mưa bão; lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn theo quy định.

Theo Nhandan