Chủ nhật,  27/09/2020

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020

LSOSáng nay (9/9), Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020.

Năm học 2019 – 2020, Công đoàn ngành thực hiện tốt công tác phối hợp với chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ năm học. Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho nhà giáo, lao động trong ngành. Trong năm có 94 cán bộ, nhà giáo, người lao động và 193 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn ngành hỗ trợ.


Đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam trao Bằng khen
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công đoàn ngành đã triển khai tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là  phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và nâng cao hiệu quả công tác nữ công, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong nữ công nhân, viên chức, lao động. Hiện nay, 100% nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tham gia công đoàn cơ sở; tỉ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại đơn vị trong toàn ngành chiếm 74,3%.

Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, tạo được niềm tin với đội ngũ đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành giáo dục và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Năm học 2020 – 2021, Công đoàn giáo dục tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhà giáo, người lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ…


Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua

Nhân dịp này, có 3 tập thể và 8 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể, 43 cá nhân về thành tích xuất sắc trong thi đua lao động giỏi, sáng tạo năm học 2019 – 2020.

Cùng đó, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào, hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020.

HOÀNG TÙNG