Thứ bảy,  28/11/2020

Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

LSO-Sáng 30/10/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh, từ năm 2011, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được thành lập từ cấp tỉnh đến cơ sở để chỉ đạo, triển khai việc thực hiện. Kết quả, giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh đào tạo được trên 115,5 nghìn lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 33% (năm 2010) lên 55% (năm 2020).

Các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề được triển khai đồng bộ, bảo đảm 100% đối tượng tham gia học nghề được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ… Đặc biệt, công tác đào tạo được quan tâm, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn, các xã được lựa chọn chỉ đạo điểm đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và đề xuất kiến nghị thực hiện hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề cho LĐNT 10 năm qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện trong từng giai đoạn và gợi mở một số giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh việc đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu thực tế, gắn với cơ cấu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; quan tâm công tác phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo; rà soát, đánh giá nhu cầu lao động của thị trường đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp. Cùng với đó, đánh giá hiệu quả của cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy nghề đã đầu tư cho các cơ sở dạy nghề; sự tác động của đào tạo nghề lên việc thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới; tình trạng thiếu lao động làm việc ở nông thôn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục coi đào tạo nghề cho LĐNT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Qua đó thực hiện rà soát nhu cầu đào tạo các trình độ trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm, từng giai đoạn sát với thực tế nhu cầu người học và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc học nghề, các mô hình về đào tạo gắn với tạo việc làm hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo; các sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT. Đồng thời các cấp, ngành cần thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT; định hướng, tư vấn nghề cho lao động lựa chọn; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được vay vốn sản xuất kinh doanh và tạo việc làm sau khi học nghề…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác
đào tạo nghề cho LĐNT giai đoạn 2011-2020

Nhân dịp này, 9 tập thể, 4 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1956 giai đoạn 2011-2020.

THANH HUYỀN