Thứ hai,  01/03/2021

Hội Khuyến học thị trấn Na Sầm: Điển hình thực hiện công tác khuyến học khuyến tài

(LSO) – Năm 2020, Hội Khuyến học thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng vinh dự được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) giai đoạn 2016 – 2020. Có được kết quả này, thời gian qua, Hội Khuyến học thị trấn đã tích cực củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên và đẩy mạnh nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Năm 2014, Hội Khuyến học thị trấn Na Sầm được thành lập. Giai đoạn 2015 – 2019, 100% khu dân cư, trường học, đơn vị đều xây dựng được chi hội khuyến học (8 chi hội khu dân cư, 3 chi hội trường học, 1 ban khuyến học cơ quan, đơn vị) với 1.160 hội viên. Năm 2020, sau khi thị trấn sáp nhập thêm 8 thôn, Hội Khuyến học thị trấn Na Sầm tăng thêm 8 chi hội khu dân cư, 2 chi hội trường học, 1 dòng họ học tập. Hiện tại, tổ chức khuyến học của thị trấn đã được củng cố với 21 chi hội, 1 ban khuyến học và 1 dòng họ học tập. Số hội viên được nâng lên gần 1.600 người, chiếm 25,6% dân số trên địa bàn. Sau khi sáp nhập, hội đã khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các chi hội mới và vận động các chi hội thực hiện công tác KHKT theo những giải pháp đã đưa ra.

Học sinh Trường THCS thị trấn Na Sầm tham gia chương trình giao lưu Rung chuông vàng tìm hiểu về đồng chí Hoàng Văn Thụ

Ông Bế Quốc Hội, Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Na Sầm cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác KHKT, hội đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND, ủy ban MTTQ thị trấn đưa những nội dung về công tác KHKT vào các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thị trấn; xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp  tình hình thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác KHKT và vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ qũy khuyến học; gắn các mô hình học tập với việc xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Hội cũng tích cực phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tham gia tổ chức hội, đóng góp qũy khuyến học và vận động Nhân dân…

Với những cách làm đó, những năm qua, công tác KHKT trên địa bàn thị trấn Na Sầm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể đến năm 2018, 100% chi hội xây dựng được qũy khuyến học. Công tác KHKT tại các cấp hội được quan tâm thực hiện thường xuyên. Từ 2016 đến nay, Hội Khuyến học thị trấn đã vận động được gần 300 triệu đồng vào qũy khuyến học, tổ chức biểu dương và khen thưởng gần 5.000 lượt học sinh, giáo viên với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng. Trong số đó, Chi hội Khuyến học khu 6 là một chi hội điển hình trong thực hiện công tác KHKT. Sau 5 năm thành lập và hoạt động, đến nay, chi hội đã thu hút được 100% hộ dân tham gia, có quỹ khuyến học và thường xuyên tổ chức các hoạt động KHKT.

Ông Hoàng Đức Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học khu 6 cho biết: Hằng năm, chúng tôi vận động các gia đình ủng hộ qũy khuyến học. Việc biểu dương, khen thưởng những học sinh đạt thành tích cao trong học tập thường được tổ chức vào dịp Tết Trung thu, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, dịp sơ kết, tổng kết năm học.

Việc XDXHHT cũng được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, hết năm 2019, thị trấn có 95% hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, vượt 25% mục tiêu Đề án 281 (Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); 75% khu dân cư đạt danh hiệu cộng đồng học tập, vượt 10% mục tiêu Đề án 281; 100% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập, đạt mục tiêu Đề án 281. Trong năm nay, Hội Khuyến học thị trấn đã vận động được 97% hộ dân đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 100% khu dân cư đăng ký danh hiệu cộng đồng học tập, 100% đơn vị đăng ký danh hiệu đơn vị học tập.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Khuyến học thị trấn Na Sầm tiếp tục hoàn thiện tổ chức đối với các chi hội mới; phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ hội viên đạt hơn 30% so với dân số trên địa bàn.

“Những năm qua, Hội Khuyến học thị trấn Na Sầm luôn đi đầu trong thực hiện công tác KHKT trên địa bàn huyện. Với hệ thống tổ chức hội quy củ và hoạt động bài bản, hội đã huy động được nguồn lực của xã hội thực hiện công tác KHKT. Năm nào, hội cũng đạt danh hiệu cộng đồng học tập cấp xã”.Bà Hoàng Dùng Lằm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Văn Lãng
THU DIỄM