Thứ năm,  21/01/2021

Đổi mới tư duy để phát triển giáo dục đại học

Đảng đã có các Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của nước ta. Trong sự đổi mới đó, tự chủ đại học là xu thế tất yếu

Các trường Đại học cần được nâng cao các quyền tự chủ để nâng cao chất lượng giáo dục, đó là nội dung được đưa ra tại Tọa đàm khoa học về “Đổi mới tư duy để phát triển giáo dục đại học Việt Nam” do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Sau nhiều năm đổi mới, các trường Đại học đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện vẫn có nơi còn coi việc lập trường Đại học là để địa phương mình có trường đại học. Nhiều đại học ra đời nhưng không có giáo viên cơ hữu, thu nhập thấp, khó thu hút giảng viên chất lượng cao. Chất lượng đào tạo yếu nên nhiều trường thiếu sinh viên phải hạ điểm chuẩn đến mức rất thấp.

Đảng đã có các Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của nước ta. Trong sự đổi mới đó, tự chủ đại học là xu thế tất yếu. Tự chủ đại học có 3 khâu chủ yếu: quản trị đại học, học thuật đào tạo và tài chính. Vì vậy, cần quyết liệt thực hiện đổi mới tư duy, đột phá để giao cho quyền tự chủ cho các trường.

Tại Hội thảo này, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần quy định cụ thể về Hội đồng trường, cơ quan chủ quản; Tổng kết việc “thí điểm tự chủ” trong 23 trường được Chính phủ cho thí điểm, để rà soát, điều chỉnh các văn bản pháp luật.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho biết, việc hoàn thiện được cơ chế, chính sách là nền tảng rất quan trọng để tự chủ đại học phát triển mạn hơn.

“Tự chủ chương trình mới là chính sẽ dẫn dắt các tự chủ khác, đó là vấn đề chất lượng. Tự chủ không có chủ quản, Hội đồng trường là chủ, đó là cơ quan quyền lực cao nhất, trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đó là pháp luật thừa nhận tự chủ, không cản trở tự chủ. Phổ biến người ta hay nói đến tự chủ chương trình, nhân sự, tài chính, tự chủ về quản trị”- ông Hoàng nói./.

Theo VOV