Thứ tư,  27/01/2021

Lạng Sơn: 418 trường nghỉ học do trời rét

LSO-Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, hôm nay (8/1), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 50/SGDĐT-VP về việc ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại và phòng, tránh rét cho học sinh. Trong đó chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh rét.


Công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo về ứng phó thời tiết rét đậm rét hại

Trong buổi sáng nay, đối với khối các trường mầm non và tiểu học, trên 90% các trường cho học sinh nghỉ học (có một số ít trường vẫn tổ chức học và lùi thời gian học do học sinh đã đến trường, 1 số trường có điều hòa).

Đối với khối THPT, có 13/27 trường cho học sinh nghỉ học; khối trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có 9/11 trung tâm cho học sinh nghỉ học (còn 2 trung tâm cho đi học là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Chi Lăng và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2 tỉnh). Các trường phổ thông dân tộc nội trú vẫn cho học sinh học bình thường.


Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn sử dụng máy sưởi
trong lớp cho học sinh trong ngày giá rét

Thống kê tổng số trường cho học sinh nghỉ trong ngày 8/1 là 418/676 trường; tổng số học sinh nghỉ học là 133.693 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị theo dõi sát sao tình hình thời tiết, thực hiện phù hợp khuyến cáo của cấp quản lý về phòng chống rét cho học sinh; với các đợt rét kéo dài đã được dự báo trước, có thể dự liệu sát tình hình thì theo điều kiện thực tế có thể xem xét, giao các nhà trường báo cho học sinh nghỉ học từ hôm trước để học sinh ở xa không phải chịu rét đến trường và ra về. Kế hoạch giáo dục các ngày nghỉ rét phải được bố trí thực hiện đầy đủ sau khi học sinh đi học trở lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục cả năm học của nhà trường.

HOÀNG TÙNG