Chủ nhật,  28/02/2021

Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

(LSO) – Thời gian qua,  để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục năm học, Sở Giáo dục vào Đào tạo (GD&ĐT) chú trọng đặc biệt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  đổi mới giáo dục.

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên được coi là yếu tố then chốt, quyết định đến kết quả hoạt động giáo dục. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, ngành giáo dục tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bồi dưỡng CBQL, giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.

Bà Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Để kịp thời giúp CBQL, giáo viên cập nhật kiến thức mới, nâng cao chất lượng dạy và học cho năm học 2020 – 2021, sở đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ theo năm học. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng về thực hiện dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung vào phương pháp dạy học và cách thức điều chỉnh nội dung bài học, phương pháp xây dựng kế hoạch giảng dạy. Qua đó, giúp giáo viên tự tin tiếp cận chương trình, đồng thời, tháo gỡ được những băn khoăn vướng mắc và có giải pháp trong việc xây dựng chương trình dạy học sát với thực tiễn đơn vị trường mình.

Giáo viên thảo luận chuyên môn tại lớp bồi dưỡng do ngành giáo dục tỉnh tổ chức

Từ đầu năm học 2020 – 2021 đến nay, sở đã cử giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, đổi mới phương thức giảng dạy… theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó,  đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tập trung cho 100% giáo viên theo từng bậc học. Trong đó, đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho 110 CBQL, giáo viên mầm non cốt cán, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn bồi dưỡng 6 module chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho CBQL và 6 module cho giáo viên mầm non trên địa bàn. Đối với cấp tiểu học, sở đã hoàn thành tập huấn cho 100% giáo viên thực hiện dạy học chương trình sách giáo khoa mới lớp 1 và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên về dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018; cấp trung học, sở đã tổ chức được 55 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL, giáo viên về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quản lý nhà trường.

Bà Nông Thúy Hiền, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định cho hay: Thời gian qua, Phòng GD&ĐT huyện đã triển khai đầy đủ các văn bản của sở về bố trí giáo viên cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ của sở tổ chức, đáp ứng yêu cầu công việc giảng dạy trong tình hình mới. Cùng với đó, phòng chủ động phối hợp với các nhà trường triển khai các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên từng đơn vị. Trong đó, chú trọng việc tự bồi dưỡng và bồi dưỡng kiến thức tại chỗ, coi mỗi trường học là một đơn vị bồi dưỡng giáo viên.

Ngành giáo dục tỉnh còn quan tâm cử giáo viên tham gia các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia các lớp chuyên môn để nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Đến nay, theo thống kê của ngành giáo dục, toàn tỉnh có tổng số 675 đơn vị, trường học, với hơn 21.000 CBQL, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục. Trong đó, về trình độ đối với giáo viên, cấp tiểu học có 2.272 giáo viên có trình độ đại học và trên đại học, 2.168 giáo viên trình độ cao đẳng; khối THCS có 1.918 giáo viên trình độ đại học và trên đại học, 1.612 giáo viên trình độ cao đẳng; khối THPT có 265 thạc sỹ, 1.305 cán bộ có trình độ đại học. Qua đó, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ GD&ĐT trên địa bàn.

Không chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, hằng năm, Sở GD&ĐT còn chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho 100% đội ngũ CBQL, giáo viên. Ngành giáo dục coi đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong việc nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực giáo dục.

Có thể nói, với việc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ,  ngành giáo dục ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Kết quả năm học 2019 – 2020 vừa qua, tỉ lệ học sinh tiểu học được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,6% (năm 2017 – 2018 là 99,3%); cấp THCS có 65,52% học sinh đạt học lực khá, giỏi (năm 2017 – 2018 là 65%). Cùng đó, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT tăng, năm 2020 toàn tỉnh có 99,83% học sinh tốt nghiệp THPT (năm 2017 – 2018 là 97,68%)… đó là cú hích để tạo nên những chuyển biến mới trong những năm tiếp theo.

HOÀNG TÙNG