Thứ sáu,  05/03/2021

Tăng cường phòng, chống dịch trong trường học

LSO-Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, ngày 28/1/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 (Công văn số 236/SGDĐT-VP ngày 28/01/2021 của Sở GD&ĐT).


Giáo viên Trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn
chấp hành quy định về phòng dịch khi đến trường

Trong đó, yêu cầu các đơn vị, trường học tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Trung ương, của tỉnh, của ngành giáo dục, ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước và địa phương; hạn chế các hoạt động tổ chức tập trung đông người. Đồng thời thực hiện tốt yêu cầu 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Cùng đó, phối hợp tốt với cơ quan y tế địa phương và cha mẹ học sinh trong việc kiểm soát dịch bệnh, nắm tình hình sức khỏe của học sinh; quán triệt 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đeo khẩu trang khi tới trường và tại nơi công cộng có tập trung đông người; thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp sau mỗi buổi học.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các trường thực hiện vệ sinh trường, lớp học; chuẩn bị các phương án dạy và học trong điều kiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn có diễn biến phức tạp hơn.


Thông điệp 5k của Bộ Y tế về phòng dịch

HOÀNG TÙNG