Thứ hai,  01/03/2021

150 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa thông báo danh sách các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/1/2021.

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, có 150 cơ sở giáo dục đại học, 9 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước.

7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

235 cơ sở giáo dục đại học và 28 trường cao đẳng sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

Cụ thể số trường được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng như sau:

TT Tên tổ chức KĐCLGD Số lượt đánh giá ngoài Số trường được công nhận
GDĐH CĐSP GDĐH CĐSP
1 VNU-CEA 58 3 56 3
2 VNU-HCM CEA 33 1 29 1
3 CEA-AVU&C 49 2 43 2
4 CEA-UD 19 3 16 2
5 VU-CEA 6 1 6 1
  Tổng số 165 lượt (162 trường) 10 150 9

Cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm:

TT Tên trường Tên tổ chức Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá Giấy chứng nhận
Ngày cấp Giá trị đến
1. Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) HCERES 3/2017 Đạt 12/6/2017 6/2022
AUN-QA 9/2017 Đạt 10/10/2017 09/10/2022
2. Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) HCERES 3/2017 Đạt 12/6/2017 6/2022
3. Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội HCERES 3/2017 Đạt 12/6/2017 6/2022
4. Trường ĐH Xây dựng HCERES 3/2017 Đạt 12/6/2017 6/2022
5. Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN) AUN-QA 01/2017 Đạt 20/02/2017 19/02/2022
6. Trường ĐH Tôn Đức Thắng HCERES 4/2018 Đạt 02/7/2018 02/7/2023
7. Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) AUN-QA 11/2018 Đạt 27/12/2018 26/12/2023
Theo Chinhphu