Chủ nhật,  15/12/2019

UBND cấp tỉnh, thành tham gia quản lý các trường ĐH, CĐ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115 quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục với các Bộ, UBND cấp tỉnh, các Sở GD-ĐT, UBND cấp huyện, xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2011.Theo Nghị định, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước về giáo dục. Các Bộ có cơ sở giáo dục trực thuộc có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm về đào tạo; phối hợp với Bộ GD-ĐT trong việc quy định cụ thể việc đào tạo, văn bằng cho những người được đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp Đại học ở một ngành chuyên môn đặc biệt, xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Các Bộ có trách nhiệm quyết định mở ngành đào tạo với các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc.Điểm đáng lưu ý của Nghị định 115 là UBND cấp tỉnh, thành chịu trách nhiệm quản lý hành chính theo lãnh thổ với các trường Đại học, Cao đẳng (cả công...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115 quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục với các Bộ, UBND cấp tỉnh, các Sở GD-ĐT, UBND cấp huyện, xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2011.

Theo Nghị định, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước về giáo dục. Các Bộ có cơ sở giáo dục trực thuộc có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm về đào tạo; phối hợp với Bộ GD-ĐT trong việc quy định cụ thể việc đào tạo, văn bằng cho những người được đào tạo chuyên sâu sau khi tốt nghiệp Đại học ở một ngành chuyên môn đặc biệt, xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Các Bộ có trách nhiệm quyết định mở ngành đào tạo với các trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc.

Điểm đáng lưu ý của Nghị định 115 là UBND cấp tỉnh, thành chịu trách nhiệm quản lý hành chính theo lãnh thổ với các trường Đại học, Cao đẳng (cả công lập và tư thục) trực thuộc các Bộ đóng trên địa bàn./.

Theo VOV