Thứ năm,  13/08/2020

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh ĐH- CĐ năm 2011

Thí sinh là người khuyết tật và thí sinh là người nước ngoài trong chính sách ưu tiên trong tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. Quy định này có hiệu lực từ 24/5/2011.Theo đó, quy chế bổ sung 2 điểm liên quan đến thí sinh là người khuyết tật và thí sinh là người nước ngoài trong chính sách ưu tiên trong tuyển sinh. Cụ thể, thí sinh là người khuyết tật không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập Trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét quyết định cho vào học.Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường Đại học – Cao đẳng Việt Nam, hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập Trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến...

Thí sinh là người khuyết tật và thí sinh là người nước ngoài trong chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. Quy định này có hiệu lực từ 24/5/2011.

Theo đó, quy chế bổ sung 2 điểm liên quan đến thí sinh là người khuyết tật và thí sinh là người nước ngoài trong chính sách ưu tiên trong tuyển sinh. Cụ thể, thí sinh là người khuyết tật không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập Trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét quyết định cho vào học.

Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường Đại học – Cao đẳng Việt Nam, hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập Trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét quyết định cho vào học.

Điều kiện để được tuyển sinh hình thức vừa học vừa làm với các trường mở lớp tại địa phương cũng được bổ sung theo hướng siết chặt hơn. Theo đó, các trường này phải có ít nhất 2 năm đào tạo chính quy ngành đó tại trường. Hàng năm các trường có chỉ tiêu tuyển sinh Đại học – Cao đẳng hình thức vừa học vừa làm chỉ tổ chức tuyển sinh 4 đợt, vào các tháng 3, tháng 4, tháng 10 và tháng 11, mỗi đợt thi 4 ngày, lịch thi do hiệu trưởng nhà trường quy định (quy chế cũ là do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).

Các trường không có điều kiện tự ra đề thi không được mời người tham gia biên soạn, phản biện đề thi với tư cách cá nhân mà phải ký hợp đồng làm đề thi với trường khác. Hợp đồng phải ghi rõ quyền và trách nhiệm của mỗi bên.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung liên quan đến khối thi và môn thi của các trường, ngành năng khiếu. Theo đó, khối N thi các môn: Ngữ văn, kiến thức âm nhạc, năng khiếu âm nhạc; khối H thi các môn: Ngữ văn, Hội họa, Bố cục; khối M thi các môn: Ngữ văn, Toán, Đọc, kể diễn cảm và hát; khối T thi các môn: Toán, Sinh học, năng khiếu Thể dục thể thao; khối V thi các môn: Toán, Vật lý, vẽ mỹ thuật; khối S thi các môn: Ngữ văn, 2 môn năng khiếu điện ảnh; khối R thi các môn: Ngữ văn, Lịch sử, năng khiếu báo chí; khối K thi các môn: Toán, Vật lý, kỹ thuật nghề.

Nếu trường đề nghị các môn thi tuyển sinh của trường khác với các môn đã được quy định trong mỗi khối thi của quy chế này thì phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo./

Theo VOV