Thứ năm,  13/08/2020

Hà Nội ban hành quy định mới về việc quản lý dạy thêm

Đối với các trường tiểu học, không được phép dạy thêm, trừ trường hợp gia đình học sinh có yêu cầuUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định mới về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, các trường Trung học đang dạy học hai buổi một ngày sẽ tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém trong các buổi học tại trường, không tổ chức dạy thêm ngoài thời gian quy định.Quy định cũng nêu rõ, các trường tiểu học không được phép dạy thêm, trừ trường hợp gia đình học sinh có yêu cầu quản lý học sinh ngoài giờ học chính khóa, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng đọc, viết, và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới được tổ chức dạy thêm, học thêm.Riêng các trường Đại học, Cao đẳng không được phép tổ chức dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông với bất kỳ hình thức...

Đối với các trường tiểu học, không được phép dạy thêm, trừ trường hợp gia đình học sinh có yêu cầu

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định mới về việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, các trường Trung học đang dạy học hai buổi một ngày sẽ tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém trong các buổi học tại trường, không tổ chức dạy thêm ngoài thời gian quy định.

Quy định cũng nêu rõ, các trường tiểu học không được phép dạy thêm, trừ trường hợp gia đình học sinh có yêu cầu quản lý học sinh ngoài giờ học chính khóa, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng đọc, viết, và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới được tổ chức dạy thêm, học thêm.

Riêng các trường Đại học, Cao đẳng không được phép tổ chức dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông với bất kỳ hình thức nào./.

Theo VOV