Thứ hai,  25/01/2021

Hà Nội xem xét giảm học phí

Chiều 6-7, HĐND TP Hà Nội đã họp báo công bố nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XIV.Theo Ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nội dung đáng chú ý của kỳ họp này là HĐND sẽ thảo luận và xem xét thông qua tờ trình về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP Hà Nội. Theo tờ trình, đa số các mức học phí mới giảm so với trước đây, cụ thể như ở khối giáo dục mầm non, tại các quận nội thành Hà Nội (cũ) và Hà Đông trước đây thu 80.000 đồng và 70.000 đồng/cháu/tháng thì nay giảm xuống còn 40.000 đồng/cháu/tháng. Tuy nhiên, HĐND TP Hà Nội chỉ xem xét giảm học phí với trường...

Chiều 6-7, HĐND TP Hà Nội đã họp báo công bố nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XIV.
Theo Ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, nội dung đáng chú ý của kỳ họp này là HĐND sẽ thảo luận và xem xét thông qua tờ trình về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo tờ trình, đa số các mức học phí mới giảm so với trước đây, cụ thể như ở khối giáo dục mầm non, tại các quận nội thành Hà Nội (cũ) và Hà Đông trước đây thu 80.000 đồng và 70.000 đồng/cháu/tháng thì nay giảm xuống còn 40.000 đồng/cháu/tháng. Tuy nhiên, HĐND TP Hà Nội chỉ xem xét giảm học phí với trường công.


Theo Nld