Thứ hai,  21/09/2020

Hậu Giang thiếu khoảng 640 giáo viên

Ngày 13-7, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, Lê Hoàng Tươi cho biết: Trong năm học 2012-2013, Hậu Giang còn thiếu khoảng 640 giáo viên, chủ yếu ở ngành học mầm mon và tiểu học. Về cơ sở vật chất, Hậu Giang cần nâng cấp, sửa chữa 19 điểm trường và 98 phòng học, kinh phí khoảng 5,5 tỷ đồng.Sở GD-ĐT Hậu Giang đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, đề nghị có chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn sớm giao chỉ tiêu biên chế của ngành để kịp thời tuyển dụng số giáo viên còn thiếu, phục vụ cho năm học mới. Theo thống kê, số lượng giáo sinh được đào tạo tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường Cao đẳng cộng đồng, đảm bảo đủ số lượng giáo viên của ngành học mầm non và cấp tiểu học còn thiếu hiện nay.Về cơ sở vật chất, Sở cũng đã trình UBND tỉnh sớm giải quyết tạm ứng ngân sách của tỉnh cho các đơn vị huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các công trình bức xúc nói trên, nhằm kịp thời phục vụ...

Ngày 13-7, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, Lê Hoàng Tươi cho biết: Trong năm học 2012-2013, Hậu Giang còn thiếu khoảng 640 giáo viên, chủ yếu ở ngành học mầm mon và tiểu học. Về cơ sở vật chất, Hậu Giang cần nâng cấp, sửa chữa 19 điểm trường và 98 phòng học, kinh phí khoảng 5,5 tỷ đồng.

Sở GD-ĐT Hậu Giang đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, đề nghị có chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn sớm giao chỉ tiêu biên chế của ngành để kịp thời tuyển dụng số giáo viên còn thiếu, phục vụ cho năm học mới. Theo thống kê, số lượng giáo sinh được đào tạo tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường Cao đẳng cộng đồng, đảm bảo đủ số lượng giáo viên của ngành học mầm non và cấp tiểu học còn thiếu hiện nay.

Về cơ sở vật chất, Sở cũng đã trình UBND tỉnh sớm giải quyết tạm ứng ngân sách của tỉnh cho các đơn vị huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các công trình bức xúc nói trên, nhằm kịp thời phục vụ cho năm học mới.

Hậu Giang hiện có 634 điểm trường, 5.411 phòng học và phòng chức năng, trong đó có 2.499 phòng kiên cố, 2.208 phòng bán kiên cố, 647 phòng tạm và 50 phòng tre lá (32 phòng mẫu giáo và 18 phòng cấp tiểu học, tập trung ở huyện Long Mỹ và Phụng Hiệp).

Theo Nhandan