Thứ sáu, 19/04/2019

Hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ Phát triển Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Ngày 18-4, Quỹ phát triển Ðại học Quốc gia TP  Hồ Chí Minh (VNU-F) tổ chức kỷ niệm ba năm thành lập (2009-2012). Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch danh dự Hội đồng quản lý Quỹ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Phan Thanh Bình, Giám đốc Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, dự lễ.

Ngày 18-4, Quỹ phát triển Ðại học Quốc gia TP  Hồ Chí Minh (VNU-F) tổ chức kỷ niệm ba năm thành lập (2009-2012). Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch danh dự Hội đồng quản lý Quỹ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Phan Thanh Bình, Giám đốc Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, dự lễ.

VNU-F hoạt động trên cơ sở tự tạo vốn do xã hội đóng góp và đầu tư nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phát triển cơ sở vật chất cho Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trong ba  năm hoạt động, quỹ đã nhận được hơn 68 tỷ đồng từ cộng đồng hỗ trợ. Số tiền này dành phục vụ các hoạt động giáo dục, đào tạo, xây dựng ký túc xá ÐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Thời gian tới, quỹ tập trung vận động, tài trợ để đầu tư cho Khu đô thị Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Nhandan