Thứ bảy, 20/04/2019

Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra thi tốt nghiệp THPT không báo trước

Việc thanh tra nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Việc thanh tra nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp nghiệp năm 2013. Theo đó, việc thanh tra nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm; thu thập thông tin chính xác, giúp cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, ứng phó với tình huống bất thường, nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Việc thanh tra thi có thể sẽ không báo trước cho các địa phương. Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi (Sở GD-ĐT, Cục Nhà trường, Bộ GD-ĐT) được cử tham gia đoàn thanh tra phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện quy định.

Bộ GD-ĐT sẽ cử thanh tra cắm chốt tại các tỉnh thành trực thuộc trung ương. Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thành và kiến nghị với người có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cần khắc phục.

Với quan điểm chỉ đạo “giao chủ động cho các địa phương” nên Bộ GD-ĐT chỉ đạo lực lượng thanh tra tại các địa phương chủ động đảm nhiệm công việc thanh tra tại các khâu của kỳ thi. Thanh tra cắm chốt tại các hội đồng coi thi, đảm bảo cứ 7-10 phòng thi bố trí một cán bộ thanh tra. Ngoài ra các tỉnh thành phải tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố phát sinh trong khi diễn ra kỳ thi, trong thời gian chấm thi.

Theo VOV