Thứ năm,  13/08/2020

ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm

Theo kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT, trường ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm về đào tạo, quản lý tài chính.

Theo kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT, trường ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm về đào tạo, quản lý tài chính.

Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết luận thanh tra về một số vấn đề liên quan tới Tài chính, tuyển sinh, cơ sở vật chất và tổ chức cán bộ của ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Theo đó, kết luận thanh tra cho thấy nhà trường còn một số thiếu sót, sai phạm cần được khắc phục ngay và trách nhiệm để xảy ra những sai phạm này thuộc về người đứng đầu là hiệu trưởng.

Cụ thể, về tài chính, một số nội dung về công tác tài chính, việc công khai công tác thu chi tài chính chưa thực hiện đầy đủ các hình thức, nội dung, biểu mẫu theo quy định của Thông tư số 21/2005/TT-BTC.

Về Chương trình tiên tiến: Việc phê duyệt chế độ áp dụng đối với giảng viên Bùi Thị Lý, Phạm Thanh Hà và Phan Thị Thu Hiền không được thông báo cụ thể từ đầu gây nhận thức khác nhau và dư luận không tốt. Thông tư số 220 có hiệu lực từ tháng 1/2010 nhưng đến tháng 6/2010 Trường mới ban hành Quyết định số 1272 quy định mức sinh hoạt phí cho mỗi cán bộ, giảng viên.

Đối với Dự án Mutrap, thanh tra Bộ GD-ĐT kết luận, trường chưa nghiên cứu kỹ các điều khoản thỏa thuận về vốn đối ứng trước khi ký với đối tác dẫn đến vốn đối ứng của trường phải bỏ ra nhiều. Việc phê duyệt chủ trương thu tiền chậm. Việc thu tiền đóng góp lần đầu của các thành viên chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Việc chi tiền quản lý cho Ban QLDA MutrapIII, Quy chế chi tiêu nội bộ chưa có quy định chi tiết đối với các cán bộ tham gia thực hiện Dự án; Quyết định 1209/QĐ-ĐHNT-QLDA về việc chi phụ cấp thực hiện Dự án không quy định rõ nguồn chi.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng cho biết, việc nhà trường để các khoa tự quản lý tài chính đối với các lớp ôn luyện thi sau ĐH là không đúng với Quy chế chi tiêu nội bộ dẫn đến việc quản lý tài chính các lớp ôn thi có sai sót như: không thực hiện chế độ báo tài chính, không cấp biên lai thu học phí, không thực hiện việc đóng góp theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

Trường không thực hiện chế độ kiểm tra công tác tài chính hàng năm đối với các khoa theo quy định, không tổng hợp báo cáo tài chính của lớp ôn thi vào báo cáo tài chính chung của Trường theo quy định của Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp và Quy chế chi tiêu nội bộ.

Về công tác cơ sở vật chất, tại khu nhà B còn 5 phòng học ở tầng 4 đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được cải tạo sửa chữa để đồng bộ với các hạng mục khác. Các hạng mục sửa chữa, cải tạo phòng B310, Trường chưa thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Đấu thầu; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Việc xây dựng và sửa chữa phòng học CTTT: Tại các hạng mục đầu tư trang thiết bị có giá trị dự toán nhỏ, Trường chưa thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Đấu thầu; Nghị định 85/2009/NĐ-CP. Việc trang thiết bị ở một số khoa và phòng ban: Chưa tận dựng một số tủ, bàn ghế để tại hầm nhà A dù vẫn còn sử dụng được.

Kết luận về công tác tuyển sinh, đào tạo, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho rằng, việc thay đổi môn thi đầu vào ngành QTKD, trường không có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét và cho ý kiến trước khi Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định là không đúng với qui định của Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT.

Chưa có quy định về việc mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn (trong đó có các lớp ôn thi SĐH) và quy định về công tác quản lý tổ chức và hoạt động các lớp này dẫn đến việc thiếu thống nhất trong công tác tổ chức và thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.

Nhà trường đã buông lỏng quản lý trong việc kiểm tra, giám sát các lớp ôn thi sau ĐH dẫn đến việc cá nhân của Khoa sau ĐH lợi dụng tổ chức lớp ôn thi.
Kết luận về nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, từ tháng 6/2010 đến năm 2013, BGH chỉ tổ chức 6 cuộc họp toàn thể là ít, có ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò tập thể của BGH.

Chưa thực hiện đúng quy định về việc họp xét chỉ tiêu tuyển dụng và tổng hợp kết quả trúng tuyển. Có thiếu sót trong việc ra Thông báo tuyển dụng ngày 29/9/2011 và chưa thực hiện tuyển dụng đúng tiêu chuẩn theo Thông báo tuyển dụng đối với giảng viên Nguyễn Thị Yến (Khoa KT&KDQT).

Chưa xây dựng được quy trình về việc bổ nhiệm cán bộ của trường. Việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị không đưa ra bàn bạc trong Ban Giám hiệu là vi phạm quy định Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg; Việc bổ nhiệm cấp phó đơn vị không thông qua và xin ý kiến của cấp ủy là vi phạm Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg.

Ngày 16/4/2012, HĐCDGSCS trường tổ chức bỏ phiếu lần 2 là việc làm không được quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm chung về những sai phạm

Thanh tra Bộ GD-ĐT kết luận, nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên của trường ĐH Ngoại thương do nhận thức của trường về tự chủ và tự chịu trách nhiệm cũng như một số quy định của pháp luật chưa đầy đủ dẫn đến việc thực hiện chưa đúng, một số hoạt động của trường có những thiếu sót, sai phạm như đã nêu ở trên.
Ngoài ra có biểu hiện thiếu dân chủ trong một số hoạt động. Công tác tự kiểm tra chưa được chú trọng. Trong việc này BGH không thể hiện rõ vai trò, có biểu hiện mất đoàn kết, nhất là thời gian từ năm 2012 đến nay.

Thanh tra Bộ GD-ĐT nhận định, nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên của trường ĐH Ngoại thương do nhận thức của trường về tự chủ và tự chịu trách nhiệm cũng như một số quy định của pháp luật chưa đầy đủ dẫn đến việc thực hiện chưa đúng, một số hoạt động của trường có những thiếu sót, sai phạm như đã nêu ở trên.Ngoài ra có biểu hiện thiếu dân chủ trong một số hoạt động. Công tác tự kiểm tra chưa được chú trọng. Trong việc này BGH không thể hiện rõ vai trò, có biểu hiện mất đoàn kết, nhất là thời gian từ năm 2012 đến nay.

Về những sai phạm này, Thanh tra Bộ GD-ĐT đề nghị Hiệu trưởng với tư cách là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm chung về những thiếu sót, sai phạm ở 4 nhóm nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức cán bộ.
Các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong phạm vi trách nhiệm được Hiệu trưởng phân công.

Ngoài ra, Thanh tra bộ cũng kiến nghị biện pháp xử lí với nhà trường, Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương phải chỉ đạo rà soát các văn bản nội bộ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Trường.

Tạm dừng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo cho đến khi trường ban hành được văn bản quy định quy trình việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức miễn nhiệm viên chức lãnh đạo.
Tiến hành rà soát lại số cán bộ cấp phó đơn vị đã bổ nhiệm thiếu quy trình để làm thủ tục xin ý kiến Đảng ủy. Trường hợp Đảng ủy không thông qua thì đề xuất phương án thay thế.

Trường ĐH Ngoại thương cần rà soát lại các đơn vị trực thuộc đang mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; kiểm tra công tác quản lý tài chính đối với các lớp này để chấn chỉnh, xử lý bảo đảm đúng quy định.

Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương tự kiểm điểm và chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan không hoàn thành trách nhiệm tham mưu, giúp việc kiểm điểm; xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kỷ luật đối với các cá nhân đã để ra thiếu sót, sai phạm như đã kết luận trên đây.

Việc rà soát, chấn chỉnh, kiểm điểm và xử lý những thiếu sót, sai phạm trên đây cần hoàn thành trước ngày 15/10/2013 và có báo cáo về Bộ GD-ĐT.

Theo VOV