Thứ sáu,  18/10/2019

Thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Ngày 16/12/2013, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký văn bản số 2232/TTg-KGVX truyền đạt ý kiến Thủ tướng đồng ý với chủ trương thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

Ngày 16/12/2013, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký văn bản số 2232/TTg-KGVX truyền đạt ý kiến Thủ tướng đồng ý với chủ trương thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

 

 Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
sẽ được nâng cấp thành Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.  Ảnh: cdsphanoi.edu.vn

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Công văn cũng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc xây dựng Dự án thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo hướng xây dựng một trường đại học chất lượng cao, có cơ sở vật chất hiện đại; đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, chương trình, phương pháp đào tạo tiên tiến theo đúng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo CPV