Thứ sáu,  10/07/2020

Sau năm 2016, tất cả các trường đại học, cao đẳng sẽ tự chủ tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) ngày 27-12 cho biết: Năm học 2013-2014, lĩnh vực giáo dục đại học xác định hai nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt sẽ thực hiện là: Chuyển mục tiêu giảng dạy từ cung cấp kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất của sinh viên và chuyển mô hình phát triển giáo dục đại học dựa trên quy mô, số lượng sang mô hình phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) ngày 27-12 cho biết: Năm học 2013-2014, lĩnh vực giáo dục đại học xác định hai nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt sẽ thực hiện là: Chuyển mục tiêu giảng dạy từ cung cấp kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất của sinh viên và chuyển mô hình phát triển giáo dục đại học dựa trên quy mô, số lượng sang mô hình phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả.

Theo đó, trong năm học 2013-2014, giáo dục đại học tập trung đổi mới công tác thi tuyển sinh ĐH và CĐ chính quy. Trong giai đoạn quá độ từ năm 2014 đến hết năm 2016, Bộ GD và ĐT sẽ hỗ trợ các trường chưa đủ năng lực tự chủ tuyển sinh hoặc chưa chuẩn bị kịp phương án tự chủ tuyển sinh. Sau năm 2016, chủ trương tất cả các trường sẽ tự chủ tuyển sinh. Yêu cầu đặt ra là không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, giáo viên của nhà trường trục lợi trong tổ chức luyện thi, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, không để phát sinh tiêu cực, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Theo Nhandan