Thứ bảy,  25/01/2020

Công bố quy chế thi Tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố những sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trong đó có một số thay đổi đáng chú ý về môn thi, thời gian làm bài thi, điểm xét tốt nghiệp và đối tượng ưu tiên...
 

Môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm bốn môn; trong đó có hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi:Toán và Ngữ văn: 120 phút; Lịch sử và Địa lí: 90 phút; Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ: 60 phút.

Thí sinh dự thi sẽ được xếp tên theo thứ tự a, b, c,.. đối với các thí sinh không đăng ký thi Ngoại ngữ và xếp tên theo thứ tự a, b, c,… và theo thứ tự môn thi Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật đối với các thí sinh đăng ký thi Ngoại ngữ.

Mỗi thí sinh có một số báo danh. Số báo danh của thí sinh gồm sáu chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của Hội đồng coi thi, bảo đảm trong Hội đồng coi thi không có thí sinh trùng số báo danh.

Phòng thi được xếp theo môn thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng của Hội đồng coi thi, được xếp đến 28 thí sinh…

Đối với Hội đồng coi thi có từ hai trường phổ thông trở lên, không được xếp thí sinh của các trường khác nhau trong một phòng thi, trừ phòng thi cuối cùng.

Đối với môn Ngoại ngữ, được xếp các thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ khác nhau trong cùng phòng thi nhưng phải thu bài riêng theo môn.

Đối tượng được miễn thi: Người học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ. Đối với người học khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung phải học hết chương trình trung học phổ thông; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung phải được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học phổ thông; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền.

Thí sinh được cộng điểm khuyến khích: Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành (Vật lý, Hóa học, Sinh học); thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học phổ thông

Điểm xét tốt nghiệp được tính là trung bình của tổng điểm bốn bài thi (cùng tổng điểm khuyến khích nếu có) và Điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp là trung bình tổng điểm các bài thi (cùng tổng điểm bảo lưu, tổng điểm khuyến khích) và điểm trung bình năm lớp 12

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, không có bài thi nào từ 1,0 điểm trở xuống và có điểm xét tốt nghiệp quy định cho từng diện dưới đây được công nhận tốt nghiệp.

Theo Nhandan.vn