Thứ bảy,  04/07/2020
Phòng GD&ĐT Thành phố Lạng Sơn:

Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người

LSO - Ngày 10/5/2013, phòng GD&ĐT Thành phố đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho moị người. Lãnh đạo Sở GD&ĐT, cấp uỷ, chính quyền thành phố cùng trên 500 giáo viên, học sinh trường THCS phường Hoàng Văn Thụ đã dự lễ hưởng ứng.

                 
 
                                           Học sinh THCS dự buổi lễ

Tuần lễ toàn cầu giáo dục cho mọi người năm nay có chủ đề “ Giáo dục và khuyết tật” với thông điệp chính “ Người khuyết tật có quyền được thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng”. Các hoạt động chính là tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục, đặc biệt là vai trò của giáo dục đối với người khuyết tật, giúp người khuyết tật được bình đẳng về quyền và bình đẳng về cơ hội trong giáo dục và trong cuộc sống.

Lạng Sơn hiện có trên 300 trẻ khuyết tật, trong đó có nhiều trẻ em bị dị tật bẩm sinh, hoặc là con em các cựu chiến bình, TNXP bị ảnh hưởng chất độc màu da cam trong chiến tranh. Chăm sóc người khuyết tật nói chung và trẻ em bị khuyết tật nói riêng đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành các cấp và đoàn thể quan tâm. Đặc biệt, với tinh thần giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật, trong những năm qua, ngành GD&ĐT Lạng Sơn đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn  thu hút 99% số cháu khuyết tật vào học hoà nhập; nhiều em đã trưởng thành, có việc làm và thu nhập giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia giáo dục cho mọi người giai đoạn 2003-2015, nhất là kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngành GD&ĐT đang có gắng chăm lo hơn nữa cho người khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng về giáo dục để học có thể hoà nhập nhanh với cộng đồng.

Tin ảnh: Minh Hồng